Weber Magyarország

Jogi nyilatkozat

A SGH Kft. Weber divíziójának nyilatkozata

 • Weber Magyarország

  A Saint-Gobain Hungary Kft. Weber divízió - a továbbiakban: Weber - honlapja, vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

 • Weber Magyarország

  Szerzői jog

  A Weber weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Weber kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Weber előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét, vagy annak egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

  A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Weber nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  - a weboldalak használatával kapcsolatosak,

  - a weboldalak használatával használatra képtelen állapotából származnak,

  - a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

 • Weber Magyarország

  Információk

  A Weber weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem vállalhatunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából a honlap használatra képtelen állapotából, illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért felelősséget. A Weber nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Weber fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

  A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a honlapjainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal. 

  A Weber nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 • Weber Magyarország

  Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

  A Weber nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Weber weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a Weber rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Weber általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Weber szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Weber mentesíti a helytállási kötelezettség alól.